Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρης Νικόλαος - Θεσσαλονίκη

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρη - Θεσσαλονίκη

Το Δικηγορικό μας Γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, προσφέρει εκτενές φάσμα νομικών υπηρεσιών στη μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία. Διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την μεθοδικότητα, την εξειδίκευση, την άμεση και επιτυχημένη ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των εντολέων μας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον τους. Εργαζόμαστε με επιμονή και μεθοδικότητα για την επίλυση ακόμα και των πιο περίπλοκων νομικών υποθέσεων, με κριτήριο την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία με τον πελάτη, αναλαμβάνοντας νομικές υποθέσεις σε όλη την επικράτεια.

Η συνεργασία μας με εξειδικευμένους επαγγελματίες γύρω από νομικά προβλήματα (όπως συμβολαιογράφους, πραγματογνώμονες, οικονομολόγους, μηχανικούς, μεσίτες κλπ.) εγγυάται εγκυρότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στην επίλυση των σύνθετων υποθέσεων των εντολέων μας.

Στόχος μας στο Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρη είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των εντολέων μας μέσω της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης.«ου διαφέρει λόγος ορθός και λόγος δικαιοσύνης»
ΠΛΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αστικό Δίκαιο

Αποζημιώσεις για ζημίες, ηθική βλάβη (αδικοπραξίες), Διάρρηξη συμβολαίων, Σωματεία - συνεταιρισμοί- ιδρύματα ( ίδρυση- λειτουργεία- λύση), Συμβάσεις έργου-εργολαβικά, Συμβάσεις πώλησης κ.α., Εκχώρηση απαιτήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμπορικό Δίκαιο

-Σύσταση εταιριών, καταστατικά, Μετατροπή - συγχώνευση εταιριών, Τήρηση πρακτικών εταιριών, Πτώχευση, Διαταγή πληρωμής λόγω συναλλαγματικής, επιταγής, τιμολόγια κλπ., Τειρεσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποινικό Δίκαιο

Συντάξεις μηνύσεων, Παραστάσεις σε στάδια προανακρίσεων και ανακρίσεων, Παραστάσεις σε ακροατήρια, Οικονομικά- φορολογικά εγκλήματα ( πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση Φ.Π.Α, φοροδιαφυγή), Εγκλήματα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας ( απάτη, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών κλπ.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άλλες Υπηρεσίες

Αυτοκινητικές διαφορές/ τροχαία, Νομικές υπηρεσίες, παροχή νομικών συμβουλών, Αστικό δίκαιο, Δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη εμπορικών οφειλών και κάθε μορφής χρηματικών απαιτήσεων, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ( ν. 3869/2010), Εμπορικές συμβάσεις και συμβάσεις κάθε είδους, Εμπορικό δίκαιο, Ποινικό δίκαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Ιστορία μας

2009

2009

Συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΣΘ)

2008

Μάιος 2008

Συνεργασία με αεροπορική εταιρία Ελληνικών συμφερόντων ASTRA AIRLINES

2006

Απρίλιος 2006

Συνεργασία με επιχείρηση αλυσίδας αρτοζαχαροπλαστείων - εστίαση και catering ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟ

2003

Απρίλιος 2003

Συνεργασία με το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

2002

Απρίλιος 2002

Συνεργασία με επιχείρηση σφολιατοειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ

2001

Απρίλιος 2001

Απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων

1999

Ιούνιος 1999

Συνεργασία με τον Όμιλο Ασφαλιστικών Εταιριών ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

1998

Οκτώβριος 1998

Εντάσσεται στο Γραφείο και ο Μιχαήλ Βακουφάρης

1992

Φεβρουάριος 1992

Έναρξη λειτουργίας του Δικηγορικού Γραφείου

Γνωρίστε μας καλύτερα

Η ομάδα μας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ

Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ

Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΑΣ

Δικηγόρος

Δείτε τους αριθμούς μας

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΑΜΕ

Πάνω από

0

Υποθέσεις
Αστικού Δικαίου

Πάνω από

0

Υποθέσεις
Εμπορικού Δικαίου

Πάνω από

0

Υποθέσεις
Ποινικού Δικαίου

Πάνω από

0

Άλλες
Υπηρεσίες