Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρης Νικόλαος - Θεσσαλονίκη

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ


Σημαντικά σημεία:

· Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω/ Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

· Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1989

· Συμμετοχή σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων

· Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου Εταιριών ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και πλήθος άλλων εμπορικών εταιριών

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ


Σημαντικά σημεία:

· Είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομικής τής σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών τού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύκλο σπουδών της οποίας ολοκλήρωσε στα 3,5 χρόνια

· Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του τομέα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών τού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών

· Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Δικηγόρος παρ΄ αρείω πάγω, ασκώντας ενεργά το επάγγελμά του επί εικοσαετία.

· Είναι κάτοχος του LOWER του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

· Από το έτος 2015 είναι Νομικός Σύμβουλος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΑΣ


Σημαντικά σημεία:

· Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

· Τυγχάνει κάτοχος του πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας στον κλάδο του Αθλητικού Δικαίου, καθώς παρακολούθησε επιτυχώς το αντίστοιχο επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο και ολοκλήρωσε με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ»

· Είναι γνώστης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. Κατέχει αφενός το πτυχίο «Proficiency C2» του Πανεπιστημίου του Lancashire, αφετέρου το πτυχίο «Delf B2» του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

· Ασχολείται δε, με επίσημες μεταφράσεις κειμένων – πιστοποιητικών – εγγράφων από την αγγλική/γαλλική στην ελληνική γλώσσα.