Δικηγορικό Γραφείο Βακουφάρης Νικόλαος - Θεσσαλονίκη

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-Σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων
- Σύνταξη υπομνημάτων και παραστάσεις σε στάδια προανακρίσεων και ανακρίσεων
-Παραστάσεις σε ακροατήρια
-Οικονομικά- φορολογικά εγκλήματα ( πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη απόδοση Φ.Π.Α, φοροδιαφυγή)

-Εγκλήματα κατά της περιουσίας και της ιδιοκτησίας ( απάτη, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών κλπ.)
-Εγκλήματα κατά της προσωπικότητας- τιμής ( συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση )

-Σωματικές βλάβες, απειλή, παράνομη βία, εκβίαση
-Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα ( πλαστογραφία)
-Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης ( ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία κλπ.)